Har ni flaggproblem? på Konsthallen, Kulturcentrum Sandviken.
Fisher Boy m.fl. är en bok gjord i samband med utställningen Har ni flaggproblem? på Konsthallen i Sandviken, oktober 2017. Boken distribuerades från Konsthallen. Nedan finns brevet, som medföljde utskicket, att läsa.


Oktober 2017, Kulturcentrum, Konsthallen i Sandviken

Bästa mottagare av denna bok,

vi sänder dig här Fisher Boy m.fl.

Fisher Boy m.fl. är skriven av Beata Berggren och är ett ekfrasarbete med utgångspunkt i 43 objekt och platser, som på ett eller annat sätt är eller har varit skadade, försvunna, upphittade eller hotade i sin existens. Boken går att betrakta som platsen för en konstsamling. Den är tryckt i 100 exemplar och är ett utdrag ur ett pågående arbete. Fisher Boy m.fl. är gjord i samband med utställningen Har ni flaggproblem? som visas under oktober 2017 på Kulturcentrum, Konsthallen i Sandviken.

Med vänliga hälsningar,


Jonas Kjellgren och Nina Svensson,
kuratorer för ovan nämnda utställning


KULTURCENTRUM, KONSTHALLEN
Köpmangatan 3, Sandviken, tel. 026 - 24 14 90
www.sandviken.se/konsthallen