Problem 1-23, Nr. 5 KORREX PRESS, 2014

KORREX PRESS är en poesiserie som sätts och trycks för hand med blytyper på en korrekturpress från 1962 på Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg. Problem 1-23 är nr. 5 i denna serie.