Performanceverket FÖRÄLDRASAMTAL (Dokumentation)

Bilddokumentation från verket Föräldrasamtal på Lilith by Night och utdrag ur manuset.

Se videodokumentation på Lilith Performance Studios hemsida.

ROLLISTA: ETT BARN, EN FÖRÄLDER, EN ODEFINIERAD KVINNORÖST

En scen. Föräldern är synlig på en projektion på väggen, är filmad i motljus så att bara en svart siluett framstår, ansiktslös, föräldern bär glasögon.

(Efter uppropet när alla satt sig, föräldern är fortfarande synlig på projektionen.)

Föräldern börjar tala:

- Jag kan inte se min dotter. Var är min syster. Jag är hennes bror. Hon är min dotter hon har en bror.

Genre även kallad skymning, i annat fall kallad ”vem är hon”. Det skymmer, med andra ord vem är hon? Jag ser inte min dotter.

Jag kan berätta saker för henne som hon glömt bort. Jag kan fylla ut hennes identitet. Jag ser mycket dåligt på natten och dagen. Skymningen är den enda klara tidpunkten, genren som bryter igenom. Den nya kroppen som skapas.

För det barn som jag glömt bort, jag skriver det tydligt framför mig: Barnet kommer synas igen, jag skriver fram det här: Barnets händer tar i den utspilda honungen.
Barnets handflator klibbas fast i ledstången. Barnets handflator stryks mot det oslipade trägolvet.

(barnet kommre in på scenen under tiden föräldern pratar, helt svartklädd med polotröja, skinnhandskar, på huvudet liten svart mössa, ställer sig i en pose med högerhanden utsträck, vinklad som när man hälsar på långt håll.)

Jag ser dig ta form. Du förvandlas från ett litet runt föremål till en människas fullvuxna kropp, du får armar, ben och ett huvud. Du är en svart streckgubbe. Du är mitt barn. Jag ser att du lärt dig att gå. Jag ser hur du klätt dig. Jag ser dig börja läsa.

(banet tar ner handen)

När föräldern tystnat börajr barnet läsa ur en text:

Det behövs speciella kunskaper för att kunna samtala med föräldrar.

Att samtala med barns föräldrar upplevs ibland som svårt och skrämmande. Hur kan ett samtal bli till ett möte? Varför misslyckas man med vissa föräldrasamtal? För att skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling hos våra barn måste man nå de vuxna och då speciellt föräldrarna till barnen. Som exempel på samtal kan man ta:

Barnets öppnings replik: Barnet ber om en beställning från föräldern. Vad ska jag göra? Motreplik: utfrågningssekvenser på order från föräldern som ber om hjälp. Det ensamma barnet översätter från föräldern, barnet den enda som behärskar språket. Mottagaren reparerar frågan, förenklar frågan. Skadan kan redan vara skedd.