Sequence 1 and 2 in Huaröd 2 - videostills


Filmen Sekvens 1 och 2 i Huaröd 2 är en 12 minuter lång film som dubbleras genom att spelas upp två gånger efter varandra och genererar därmed en 24 minuter lång film. Filmen är inspelad 2004 vid en bensinpump i en liten skånsk by ett par mil utanför Kristianstad. Platsen ser inte lika dan ut idag. Scenerna är av både dokumentärt- och iscensatt slag, och går från dag till natt. Mellan händelserna kring pumpen bryter text- och ljudfragment upp berättelsen. Verket har ingen direkt handling utan hålls samman av en associativ logik, genom att låta bilder och textelement likna varandra tvingas det fram en annan och större bild.