Exposé poet


Exposé poet är en film som placerats i bokens arkitektur, för att åter vända sig mot film; som flipbook. Boken är också ett slags självporträtt. 

Har ni flaggproblem? på Konsthallen, Kulturcentrum Sandviken.
Fisher Boy m.fl. är en bok gjord i samband med utställningen Har ni flaggproblem? på Konsthallen i Sandviken, oktober 2017. Boken distribuerades från Konsthallen. Nedan finns brevet, som medföljde utskicket, att läsa.


Oktober 2017, Kulturcentrum, Konsthallen i Sandviken

Bästa mottagare av denna bok,

vi sänder dig här Fisher Boy m.fl.

Fisher Boy m.fl. är skriven av Beata Berggren och är ett ekfrasarbete med utgångspunkt i 43 objekt och platser, som på ett eller annat sätt är eller har varit skadade, försvunna, upphittade eller hotade i sin existens. Boken går att betrakta som platsen för en konstsamling. Den är tryckt i 100 exemplar och är ett utdrag ur ett pågående arbete. Fisher Boy m.fl. är gjord i samband med utställningen Har ni flaggproblem? som visas under oktober 2017 på Kulturcentrum, Konsthallen i Sandviken.

Med vänliga hälsningar,


Jonas Kjellgren och Nina Svensson,
kuratorer för ovan nämnda utställning


KULTURCENTRUM, KONSTHALLEN
Köpmangatan 3, Sandviken, tel. 026 - 24 14 90
www.sandviken.se/konsthallen

Fisher Boy m.fl.

Fisher Boy m.fl. är ett ekfrasarbete med utgångspunkt i 43 objekt och platser, som på ett eller annat sätt är eller har varit skadade, försvunna, upphittade eller hotade i sin existens. Boken går att betrakta som platsen för en konstsamling. Den är tryckt i 100 exemplar och är ett utdrag ur ett pågående arbete. (Omslagsbild av Fredrik Gunnarsson.)

Boken finns att köpa på Rönnells antikvariat och på Malmö konsthalls bokhandel.Flyg försiktigt, Kippie!


Flyg försiktigt, Kippie! är en pamflett vikt som en leporello och tryckt i 60 exemplar på en Grafix-avdragspress på Grafikwerkstatt Dresden, Dresden, juli 2015. Översatt till franska på Remue.net.

Från John Cleater's bok Thing 37, utgiven på CHATEAUX, 2015


Heata-Beana, Plage des Catalans, Marseille 22 november 2014

 

Heata-Beana skriver titeln på Anne-Marie Albiachs samlade poesi: CINQ LE CHOEUR. 
Platsen är Plage des Catalans, Marseille 2014.
Filmat av Martin Högström

Länk till Heata-Beanas förlag CHATEAUX.

Problem 1-23, Nr. 5 KORREX PRESS, 2014

KORREX PRESS är en poesiserie som sätts och trycks för hand med blytyper på en korrekturpress från 1962 på Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg. Problem 1-23 är nr. 5 i denna serie.

Bildtillägg till Strejkkonsten av Beata Berggren

 

Strejkkonsten. Röster om kulturellt och politiskt arbete under och efter gruvstrejken 1969-1970 på Konsthall C i november läste poeten Beata Berggren en text skriven särskilt för tillfället." Nu finns den publicerad på Gläntas hemsida. Läs här.